Dofinansowanie UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Beneficjenta: Lecce Pen Europe Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 023 298,50 zł
Wartość dofinansowania:  499 170,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Projekt : „Zakup i uruchomienie nowych rozwiązań produkcyjnych dla poprawy konkurencyjności
Firmy LECCE PEN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”